Migracja systemu poczty elektronicznej z wersji MS Exchange 2007 do MS Exchange 2013. W ramach projektu zmigrowaliśmy ok. 6000 skrzynek pocztowych.

Projekt wykonany w roku 2015 dla oddziału międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Ze Zleceniodawcą współpracujemy od 16 lat.

Share This