“Usus magister est optimus”* 

Jak opanować nowe umiejętności?

Krzywa uczenia się, techniki zapamiętywania? Psychologia, zarządzanie, modele matematyczne mogą nam pomóc w opanowaniu nowych umiejętności, jeżeli… będziemy działać.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkoleń?

Jak w pełni skorzystać ze szkolenia, żeby za miesiąc czy rok nie było ono tylko wspomnieniem po którym nam i naszemu zespołowi zostały tylko dyplomy?

Kiedy już wiemy dlaczego, dla kogo i po co, zastanawiamy się jakie szkolenie i gdzie. Dobrym wyborem będzie szkolenie dostosowane do potrzeb naszej firmy:

 • zgodne z naszymi założeniami (cel, uczestnicy, oczekiwane rezultaty),
 • dostosowane do poziomu kursantów,
 • z wykorzystaniem używanych w firmie zlecającej szkolenie programów, dokumentów,
 • w zespole, w którym na co dzień pracują kursanci,
 • ze wsparciem trenera również po zakończeniu szkolenia. 

Zastosowanie powyższych punktów umożliwia efektywne uczenie, a praktyka czyni mistrza.

*”Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.”

5 kroków do dobrego szkolenia

KROK 1 – Kontakt z nami

Zapraszamy do kontaktu z nami. Na tym etapie określają Państwo swoje założenia (cel, uczestnicy, oczekiwane rezultaty). Możemy pomóc Państwu sprecyzować każdy z poniższych punktów:

 

 • cel szkolenia/oczekiwania
 • opis problemu, trudności jakie występują w codziennej pracy (mogą Państwo przesłać przykładowe pliki)
 • kto jest adresatem szkolenia / grupa docelowa (skład – zróżnicowanie grupy, stanowisko/funkcja, doświadczenie w danym zakresie itp.)
 • szacunkowa liczba osób do przeszkolenia
 • tematyka szkolenia
 • rodzaj danych, jakie są przetwarzane
 • wersja oprogramowania
 • inne informacje, które uznają Państwo za istotne w kontekście szkolenia

 

KROK 2 – Oferta
Przygotujemy ofertę cenową i propozycję programu szkolenia.
KROK 3 – Uzgadnianie szczegółów

Po zaakceptowaniu przez Państwa oferty:

 

 • cel szkolenia/oczekiwania
 • opis problemu, trudności jakie występują w codziennej pracy (mogą Państwo przesłać przykładowe pliki)
 • kto jest adresatem szkolenia / grupa docelowa (skład – zróżnicowanie grupy, stanowisko/funkcja, doświadczenie w danym zakresie itp.)
 • szacunkowa liczba osób do przeszkolenia
 • tematyka szkolenia
 • rodzaj danych, jakie są przetwarzane
 • wersja oprogramowania
 • inne informacje, które uznają Państwo za istotne w kontekście szkolenia

 

KROK 4 – Szkolenie

Spotykamy się na szkoleniu:

 

 • cel szkolenia/oczekiwania
 • opis problemu, trudności jakie występują w codziennej pracy (mogą Państwo przesłać przykładowe pliki)
 • kto jest adresatem szkolenia / grupa docelowa (skład – zróżnicowanie grupy, stanowisko/funkcja, doświadczenie w danym zakresie itp.)
 • szacunkowa liczba osób do przeszkolenia
 • tematyka szkolenia
 • rodzaj danych, jakie są przetwarzane
 • wersja oprogramowania
 • inne informacje, które uznają Państwo za istotne w kontekście szkolenia

 

KROK 5 – Wsparcie po szkoleniu
Zachęcamy do skorzystania z opieki trenera po szkoleniu. Kursanci w przypadku pytań i wątpliwości mogą skontaktować się z nami i uzyskać pomoc. Jeżeli zdecydują się Państwo na tego rodzaju wsparcie, to w kroku 1 i 2 ustalimy szczegóły.

Wydajniej, sprawniej, szybciej.

Bez stresu, bez nadgodzin.

Share This