Jak w prosty sposób zweryfikować aktualną konfigurację WSUS?

by | Oct 23, 2017 | WSUS

Można to zrobić na kilka sposobów. Oto dwa najszybsze.

  1. Za pomocą narzędzia regedit – sprawdzając odpowiednią gałąź rejestru Windows. W rejestrze można znaleźć parametry konfiguracyjne – WSUS, np. jak skonfigurowane jest połączenie do bazy danych, w której przechowywana jest większość parametrów konfiguracji serwera.

Szukana gałąź rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Microsoft\\Update Services\\server
Dobrze ilustruje to grafika poniżej.

Windows 10
  1. Za pomocą PowerShell. Wystarczy uruchomić konsolę Windows PowerShell i wpisać następujące zapytanie:
    Get-Item “HKLM:\\SOFTWARE\\Microsoft\\Update Services\\server\\Setup\\” | ft -AutoSize
Windows 10

Po wykonaniu powyższego polecenia domyślnie dostaniemy dane w formacie tekstowym.

Windows 10

Szukasz nowych rozwiązań?

Planujesz migrację? Chcesz wdrożyć nowy system? Szukasz wsparcia, konsultacji?

Share This