Usługi

Usługi IT

Jak zaprojektować i wdrożyć efektywny i optymalny system IT?

 • Trzeba znać rzeczywiste możliwości systemu.
 • Trzeba poznać rzeczywiste potrzeby biznesowe.
 • I trzeba umieć i chcieć połączyć te dwie rzeczy.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług: 

 • Projektowanie i wdrażanie systemów.
 • Przebudowywanie, uaktualnianie i migracje systemów.
 • Wsparcie utrzymaniowe systemów. 

Systemy, w których się specjalizujemy: 

 • Active Directory,
 • System Center,
 • SharePoint,
 • Exchange,
 • Skype for Business,
 • Certificate Services,
 • Inne systemy Microsoft.

Analiza i Usprawnianie Procesów Biznesowych

Jak osiągnąć cel biznesowy w efektywny i optymalny sposób?

 • Jak zapewnić komplementarność i odpowiednią jakość informacji?
 • Jak obniżyć koszty i nie pogorszyć jakości?
 • Jak wyeliminować zbędne zadania?

Pomagamy organizacjom 

 • w znalezieniu i ocenie potencjalnych możliwości,
 • w wyborze metod usprawniających,
 • w przygotowaniu i wdrożeniu narzędzi usprawniających,
 • w ocenie wdrożonych usprawnień.

W jaki sposób to robimy? 

 • Tworzymy modele biznesowe wspomagające planowanie i budżetowanie.
 • Pomagamy w optymalizacji procesów transakcyjnych i wytwórczych.
 • Pomagamy w automatyzacji prac.

Przykładowe realizacje

Nasze Prace

Migracja systemu poczty elektronicznej z wersji MS Exchange 2007 do MS Exchange 2013. W ramach projektu zmigrowaliśmy ok. 6000 skrzynek pocztowych.

Projekt wykonany w roku 2015 dla oddziału międzynarodowej korporacji z branży finansowej. Ze Zleceniodawcą współpracujemy od 16 lat.

Nasze Prace

Projekt przebudowy systemu usług katalogowych w 14 krajach.

Projekt wdrożenia systemu automatycznej dystrybucji systemów operacyjnych i aplikacji w 14 krajach.

Projekty wykonane w latach 2015-2016 dla międzynarodowej korporacji z branży kosmetycznej. Ze Zleceniodawcą współpracujemy od 2 lat.

Nasze Prace

Zaprojektowanie i wdrożenie dwupoziomowego środowiska PKI, opartego o MS Certificate Services. Do końca 2015 roku w systemie wystawiono kilkadziesiąt tysięcy certyfikatów.

Projekt wykonany w 2011 roku dla dużej instytucji samorządowej. Ze Zleceniodawcą współpracujemy od 9 lat.

Zaprojektowanie i zbudowanie nowego środowiska MS Active Directory, MS Exchange, MS PKI, oraz migracja użytkowników, skrzynek pocztowych stacji roboczych i serwerów pomiędzy lasami AD. W ciągu trzech miesięcy zmigrowaliśmy ponad 800 użytkowników i stacji roboczych oraz kilkadziesiąt serwerów.

Projekt wykonany w 2013 roku dla dużej firmy z branży spożywczej. Ze Zleceniodawcą współpracujemy od 17 lat.

Nasze Prace

Zaprojektowanie i zbudowanie nowego środowiska MS Active Directory, MS Exchange, MS PKI, oraz migracja użytkowników, skrzynek pocztowych stacji roboczych i serwerów pomiędzy lasami AD. W ciągu trzech miesięcy zmigrowaliśmy ponad 800 użytkowników i stacji roboczych oraz kilkadziesiąt serwerów.

Projekt wykonany w 2013 roku dla dużej firmy z branży spożywczej. Ze Zleceniodawcą współpracujemy od 17 lat.

Nasze Prace

Migracja systemów klienckich Windows 7 do Windows 10. W ramach projektu zbudowaliśmy środowisko migracyjne oraz przetestowaliśmy kilkaset aplikacji biznesowych. W ciągu 2 miesięcy zmigrowaliśmy do Windows 10 ponad 3600 stacji roboczych w 150 lokalizacjach.

Projekt wykonany w roku 2016 dla dużej firmy z branży ubezpieczeniowej. Ze Zleceniodawcą współpracujemy od 15 lat.

Szukasz nowych rozwiązań?

Planujesz migrację? Chcesz wdrożyć nowy system? Szukasz wsparcia, konsultacji?

Share This