Windows Sandbox – to nowe (dostępne od Windows 10  – build 1903), niewielkie oraz wyizolowane desktopowe środowisko uruchomieniowe.

Wyobraźmy sobie sytuację kiedy chcemy zainstalować jakąś nową aplikację, co do której nie mamy pewności czy nie uszkodzi nam systemu. Nie chcemy przecież ponownie instalować OS czy konfigurować nowej maszyny wirtualnej. Tu do akcji wkracza Windows Sandbox – wyizolowane, tymczasowe środowisko Windows 10, gdzie możemy robić, co nam się żywnie podoba. Bez obawy o to, że zaraz np. stracimy dane. Cokolwiek zainstalujemy w Sandboxie tam też pozostanie i nie ma wpływu na hosta. Kiedy zamykamy Sandboxa wszystkie aplikacje oraz pliki, które zainstalowaliśmy, giną bezpowrotnie.

Windows Sandbox – korzyści
 • Część systemu Windows.
 • Funkcjonalność dostępna w edycjach Pro i Enterprise. Nie ma potrzeby pobierania VHD.
 • Zawsze czyste środowisko. Za każdym uruchomieniem dostajemy nową czystą instalację Windows.
 • Jednorazowy. Nic nie zostaje na urządzeniu. Zamykasz Sandbox i wszystkie zmiany znikają
 • Bezpieczny. Wirtualizacja w oparciu o sprzęt pod izolację kernela. MS Hypervisor uruchamia oddzielny kernel, który izoluje Sandboxa od Hosta.
 • Wydajny. Zintegrowany kernel scheduler, smart memory management oraz virtual GPU.
Windows Sandbox – wymagania
 • Windows 10 Pro lub Enterprise build 1903 lub nowszy.
 • Architektura AMD64.
 • Wsparcie dla wirtualizacji właczone w BIOS/UEFI.
 • Co najmniej 4GB RAM (zalecane 8GB).
 • Co najmniej 1 GB wolnego miejsca na dysku (zalecany dysk SSD).
 • Co najmniej dwu-rdzeniowy procesor (zalecane 4 rdzenie z technologią Hyperthreading)

Jak zainstalować i uruchomić Windows Sandbox?

 1. Potrzebna będzie maszyna fizyczna lub wirtualna z Windows 10 build 1903 Pro lub Enterprise.
 2. Trzeba włączyć wirtualizację:
  • Na fizycznej maszynie włączamy odpowiednie funkcje w BIOSie.
  • Na wirtualnej maszynie, włączamy zagnieżdżoną wirtualizację (nested virtualization) – PowerShell
   – Set-VMProcessor -VMName NazwaMaszynyWirtualnej -ExposeVirtualizationExtensions $true
 3. Dodajemy funkcję Windows Sandbox w „Dodaj usuń funkcję systemu Windows” (może być wymagany restart).
 4. Za pomocą menu start wyszukujemy Windows Sandbox i uruchamiamy „aplikację”.
 5. Po uruchomieniu.
 6. Kopiujemy aplikację. Którą chcemy zainstalować z pulpitu hosta na pulpit Sandboxa.
 7. Instalujemy wcześniej skopiowaną aplikację.
 8. Testujemy aplikację.
 9. Po przeprowadzeniu testów zamykamy okienko Windows Sandbox.
 10. Wprowadzone zmiany są kasowane, a przy następnym uruchomieniu znów dostaniemy czyste środowisko.
Share This